1
Loading...

CCTS - Đảng họp Trung Ương, dân bỏ phiếu bằng chân 'về quê tự phát'

Vote
54 54 views
1m Oct 15, 2021
G

Gió Bấc: "Đảng họp Trung Ương, dân bỏ phiếu bằng chân 'về quê tự phát'"
Post date: Oct 14, 2021

About Câu Chuyện Thời Sự

Present opinions, views, essays concerning World and Vietnam current affairs, short stories, memoirs, etc. Giới thiệu các bài bình luận, quan điểm thời sự hay chính trị Việt Nam và Thế Giới, tùy bút, truyện ngắn, bút ký, hồi ký, v.v....


0 Comments

Markdown is supported.