1
Loading...

[TERUGKIJKEN] Behandeling spoedwet / Technische briefing Covid-19 - Eerste Kamer & Tweede Kamer

Vote
32 32 views
1w Jul 13, 2021
G

Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek.

Kijktip: motie van afkeuring door Henk Otten, tegen Hugo de Jonge: https://youtu.be/X1XQpl7y6H8

Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
Motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet (35.526, L)
Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over delegatie onder vereiste goedkeuring bij wet (35.526, AK)

⇩Meer informatie over het debat⇩
Dit wetsvoorstel dient ter vervanging van de noodverordeningen waarin de maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 virus op dit moment zijn vastgelegd. Hiermee wordt het mogelijk om voor de periode na de zomer van 2020 noodzakelijke maatregelen te nemen ter bestrijding van het COVID-19 virus en die maatregelen te kunnen op- of afschalen. Het wetsvoorstel is gericht op een balans tussen enerzijds de noodzaak van snelheid en flexibiliteit van handelen en anderzijds de noodzaak van democratische legitimatie en waarborgen voor de bescherming van grondrechten.

Met dit wetsvoorstel wordt aangesloten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat bevoegdheden niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau komen te liggen, met controlemogelijkheden van de gemeenteraad.

De wet en de daarop gebaseerde maatregelen vervallen in beginsel drie maanden nadat de wet in werking is getreden. Aangezien niet duidelijk is hoe het verloop van de verspreiding van de epidemie van het COVID-19 virus er uit zal zien en nog onduidelijk is wanneer middelen ter bescherming tegen het COVID-19 virus – zoals een vaccin – beschikbaar komen, voorziet de wet in de mogelijkheid van eerdere maar ook latere beëindiging. Elke drie maanden moet een nieuwe verlengingsbeslissing aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.
Sprekerslijst:

Laatste video´s
'Woeste' Derk Boswijk & Caroline vd Plas bespreken internetruzie - Debat Tweede Kamer Slotwet LNV
https://youtu.be/tmP02_j1EPs

Schreeuwmeneer keert terug op de publieke tribune - Debat Tweede Kamer
https://youtu.be/rJpvO0eu9G0

7x Verstoring Tweede Kamer vanaf de publieke Tribune - Compilatie & Bonus fragment
https://youtu.be/HbYgh8ypdKo

De bètaversie van https://Arnews.nl staat live

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Voor Arnews ben ik opzoek naar politiek geintereseerden die mee willen denken, werken en of schrijven aan 1 van de vele aanstaande projecten. Contact kan via info@arnews.nl / Discord/ Twitter.

Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI


Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk. Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

EU
Artikel 11 - De vrijheid van meningsuiting en van informatie

  1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
  2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

Live opgenomen beelden uit de Eerste Kamer.
Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer der Staten-Generaal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit en juistheid van geëxtraheerde informatie.

Bedankt voor het kijken.


BRON: Eerstekamer.nl & TweedeKamer.nl

Arnews, voor uw dagelijkse dosis politiek ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Table of Contents

Timecode Title
00:00:00 Antwoord regering en aanvang re- en dupliek spoedwetsvoorstel 35874 en debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 - Eerste Kamer
2:55:25 Technische briefing Update coronavirus - Tweede Kamer
4:58:31 Voortzetting re- en dupliek spoedwetsvoorstel 35874 en debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 - Eerste Kamer

About Arnews

Maakt politiek toegankelijk. Nederlandse politieke livestreams, hoogtepunten, opmerkelijke fragmenten, compilaties & persconferenties.


0 Comments

Markdown is supported.