1
Loading...

Wilders wil debat over strafrechtelijke vervolging Rutte & Kabinet achtergehouden info Tweede Kamer

Vote
9 9 views
2m May 23, 2021
G

Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek
Fragment uit: Regeling van werkzaamheden 18-05-2021

Geert Wilders vraagt om debat

Verzoek tot het in overweging nemen van een
onderzoek naar een aanklacht
Nr. 1 BRIEF VAN DE LEDEN WILDERS, AGEMA, MARKUSZOWER, LÉON
DE JONG EN FRITSMA
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 26 april 2021
Heden ontving de Tweede Kamer notulen van de ministerraad over de
toeslagenaffaire (Kamerstuk 28 362, nr. 36).
Uit deze documenten blijkt dat de ministerraad de Tweede Kamer bewust
het door de Kamer verzochte feitenrelaas niet heeft verstrekt.
Op basis van de geopenbaarde notulen stellen wij vast dat de leden van
de ministerraad in strijd hebben gehandeld met artikel 68 Grondwet en
derhalve op basis van artikel 355, lid 4 Wetboek van Strafrecht jo artikel 7
van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid strafrechtelijk vervolgd
dienen te worden.
Het opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van de
Grondwet is een ambtsmisdrijf. Wij dienen daarom op grond van het
genoemde artikel 7 van de wet ministeriële verantwoordelijkheid een
aanklacht in tegen de leden van het kabinet en verzoeken wij u de Kamer
in overweging te geven deze aanklacht te onderzoeken.
Hoogachtend,
Wilders
Agema
Markuszower
Leon de Jong
Fritsma

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O


Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI


Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).
Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

EU
Artikel 11 - De vrijheid van meningsuiting en van informatie

  1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
  2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.


BRON: Tweedekamer.nl

Arnews livestreams ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

About Arnews

Maakt politiek toegankelijk. Nederlandse politieke livestreams, hoogtepunten, opmerkelijke fragmenten, compilaties & persconferenties.


0 Comments

Markdown is supported.