1
Loading...

Eerste Kamer stemt over avondklok 'Wet Vertoeven in de openlucht' - Eerste Kamer

Vote
28 28 views
5m Feb 19, 2021
G

Vergeet niet te abonneren & laat een reactie achter ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

Fragment uit Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19
Eerste Kamer

Het voorstel (EK, D) is op 18 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, PvdD, SGP, DENK, FVD, Krol, Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 februari 2021 na hoofdelijke stemming, met 45 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.

Ook heeft de Kamer over twee van de drie ingediende moties is gestemd.

Het ordevoorstel om het wetsvoorstel controversieel te verklaren, is na hoofdelijke stemming, met 11 stemmen voor (PVV en Fractie-Nanninga) en 42 stemmen tegen (VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP, ChristenUnie, PvdD. 50PLUS, FVD, SGP, Fractie-Otten en OSF) verworpen.

Het ordevoorstel om het debat over het wetsvoorstel te schorsen in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep inzake de avondklok is na hoofdelijke stemming, met 14 stemmen (PVV, Fractie-Nanninga en FVD) voor en 40 stemmen tegen (VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP, ChristenUnie, PvdD. 50PLUS, SGP, Fractie-Otten en OSF) verworpen.

Het ordevoorstel om vandaag niet te stemmen over het wetsvoorstel is na stemmen bij zitten en opstaan verworpen.

Fractie-Nanninga, FVD en PVV stemden voor.

Het ordevoorstel om het debat over het wetsvoorstel te schorsen in afwachting van de hoofdelijke stemming over bovenstaande ordevoorstellen is ingetrokken.


Dit wetsvoorstel voorziet in een afzonderlijke wettelijke grondslag voor het instellen van een avondklok ter bestrijding van de covid-19 epidemie. Op 23 januari 2021 werd in Europees Nederland een avondklok van kracht. De avondklok was ingesteld door gebruik te maken van de mogelijkheid die de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) naar het oordeel van de regering biedt, en die de Minister van Justitie en Veiligheid bevoegd maakt het vertoeven in de openlucht te beperken.

De voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag heeft op 16 februari 2021 geoordeeld dat de Wbbbg ten onrechte is geactiveerd en dat artikel 8, eerste en derde lid Wbbbg, daarom onmiddellijk buiten werking moeten worden gesteld. Diezelfde dag is de uitvoerbaarheid bij voorraad van dat vonnis geschorst door het Gerechtshof Den Haag. Op 19 februari 2021 dient het hoger beroep. Dat kan ertoe leiden dat de grondslag voor de Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 (Staatscourant 2021, 4191) komt te vervallen. De regering vindt het vervallen van de avondklok met het oog op de bestrijding van de epidemie ongewenst.

Het wetsvoorstel leidt tot voortzetting van de avondklok met dezelfde reikwijdte en duur, dus in het hele land tussen 21.00 en 04.30 uur.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen.
Dreigementen zijn niet toegestaan!

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI

▶Arnews livestreams https://bit.ly/2lOl4Or


Live opgenomen beelden uit de Eerste Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.


Op dit kanaal worden geen advertenties weergegeven.

BRON: Eerstekamer.nl

Table of Contents

Timecode Title
0:00 stemverklaringen
4:45 Henk Otten
5:40 stemming

About Arnews

Maakt politiek toegankelijk. Nederlandse politieke livestreams, hoogtepunten, opmerkelijke fragmenten, compilaties & persconferenties.


0 Comments

Markdown is supported.