1
Loading...

Debat ontwikkelingen Coronavirus - Tweede Kamer

Vote
17 17 views
5m Feb 24, 2021
G

Vergeet niet te abonneren ▶ Arnews hoogtepunten https://bit.ly/3sxmxGS

⇩Meer informatie over het debat⇩
Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

 1. K.H.D.M. Dijkhoff VVD 4 min
 2. G. Wilders PVV 4 min
 3. P.E. (Pieter) Heerma CDA 4 min
 4. R.A.A. Jetten D66 4 min
 5. J.F. Klaver GroenLinks 4 min
 6. L.M.C. Marijnissen SP 4 min
 7. E.M.J. Ploumen PvdA 4 min
 8. G.J.M. Segers ChristenUnie 4 min
 9. E.M. van Esch PvdD 4 min
 10. C.G. van der Staaij SGP 4 min
 11. F. Azarkan DENK 4 min
 12. L. Sazias 50PLUS 4 min
 13. W.R. van Haga FVD 4 min
 14. H.C.M. Krol Krol 2 min
 15. F.M. van Kooten-Arissen Van KootenArissen 2 min

KONINKLIJKE BOODSCHAP
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet
houdende wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een
tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken
teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te
belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht
covid-19).
De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de
gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
’s-Gravenhage, 17 februari 2021Willem-Alexander

​Voor de geïnteresseerden is er nu ook een Discord server https://discord.gg/DJh6ETPC

▶ Arnews hoogtepunten https://www.youtube.com/c/arnews2?sub_confirmation=1


Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk, ik werk meer dan fulltime en ben geen politieagent.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).
Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

EU
Artikel 11 - De vrijheid van meningsuiting en van informatie

 1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
 2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI

▶Arnews livestreams https://bit.ly/2lOl4Or


Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.


Op dit kanaal worden geen advertenties weergegeven.

BRON: Tweedekamer.nl

About Arnews

Maakt politiek toegankelijk. Nederlandse politieke livestreams, hoogtepunten, opmerkelijke fragmenten, compilaties & persconferenties.


0 Comments

Markdown is supported.