1
Loading...

MINIATURE BUCHAREST

Vote
2 2 views
8m Dec 23, 2020
G

Omul este o specie care iubeşte mult miniaturizarea. Încă din copilărie creând şi colecţionând obiecte mici, organizându-le într-o anumită manieră, a realizat ca astfel poate domina uşor acest univers miniatural, pe care, totuşi, nu îl poate controla în totalitate. Proiectul urmareşte oferirea unei noi perspective de percepere a spaţiului urban al Bucureştiului, oferind spectatorului posibilitatea de a vedea în miniatura un oraş întreg, de a-l privi transpus şi transmis printr-o viziune necontaminată, de a înţelege că acesta este un organism viu care poate supraveţui atâta timp cât toate elementele lui funţionează intr-un mod organizat.

Man is the kind of species that loves miniaturizing. Since childhood, creating and collecting small objects, organizing them in a certain manner, man realizes that this is the way of easily dominating this miniature universe that is still uncontrollable. This project tries to offer a new perspective of perception of the urban space in Bucharest, giving the viewer the possibility to see an entire city in miniature, to see it shown and forwarded through an uncontaminated vision, to understand that the city is a living organism that can only survive if all its elements function in an organized manner.

About Aries

Audio-Video-Photo Make And Creativity


0 Comments

Markdown is supported.