1
Loading...

[Samenvatting] Persverklaring Informateur Hamer werkzaamheden - Verkenning formatie coalitie kabinet

Vote
23 23 views
2m May 16, 2021
G

Bedankt voor het kijken & vergeet niet te abonneren voor uw dagelijkse dosis politiek
De Tweede Kamer heeft Mariëtte Hamer aangewezen als de nieuwe informateur. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft haar op 12 mei om 18.00 uur ontvangen om de opdracht te overhandigen.

Mariëtte Hamer is voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), een adviesorgaan voor de regering. De Kamer wees haar aan tijdens het debat over het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink. De motie van Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) die de Kamer aannam, geeft de nieuwe informateur de opdracht om te onderzoeken welke partijen bereid zijn om, op basis van de door de informateur onderzochte contouren van het te voeren beleid, met elkaar de onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren. Hamer moet hierover uiterlijk op 6 juni verslag uitbrengen aan de Tweede Kamer.

Eindverslag
Minister van Staat Tjeenk Willink gaf tijdens het debat van woensdag 12 mei toelichting op zijn eindverslag. Hij begon op 6 april aan zijn opdracht, nadat de Tweede Kamer hem als informateur had aangewezen in een debat. Een motie van Kamerlid Kaag (D66) om Tjeenk Willink te benoemen, werd aangenomen. In die motie stond dat Tjeenk Willink gesprekken moest voeren met de fracties om te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden. Op vrijdag 30 april heeft hij zijn eindverslag overhandigd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De regie in de kabinetsformatie ligt sinds 2012 bij de Tweede Kamer.

Fragment uit: Informateur Mariëtte Hamer geeft een persverklaring in de Oude zaal 14-05-2021

Abonneren op Arnews ▶ https://bit.ly/2V7xP3O


Na verwerking verschijnen alle livestreams in een afspeellijst;
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32eMIgU_tiVkfPHcr2wpz4xcGWoxUyPI


Disclaimer
Iedereen is hier vrij om zijn mening te uiten, zonder een ander daar persoonlijk mee lastig te vallen. Zelfpromotie & dreigementen zijn niet toegestaan!
Ik wil iedereen de mogelijkheid geven zich te uiten maar hou het leuk.

In verband met ieders eigen veiligheid en mijn verantwoordelijkheid kan ik geen links toestaan in de chat.

NL
De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.
Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).
Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.

EU
Artikel 11 - De vrijheid van meningsuiting en van informatie

  1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
  2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

Live opgenomen beelden uit de Tweede Kamer.

U bent vrij om deze te delen.

Bedankt voor het kijken.


BRON: Tweedekamer.nl

Arnews livestreams ▶ https://bit.ly/2V7xP3O

About Arnews

Maakt politiek toegankelijk. Nederlandse politieke livestreams, hoogtepunten, opmerkelijke fragmenten, compilaties & persconferenties.


0 Comments

Markdown is supported.