1
Loading...

Tet Sai Gon 2019 | Viet Nam

Vote
7 7 views
2y Jul 2, 2019
G

Được về thăm nhà đúng dịp Tết nên mình có thể quay lại những khoảnh khắc như thế này vì Tết năm sau có khi không còn được vui như thế nữa. Qua mỗi năm, sự chuẩn bị cho Tết ngày càng mai một dần, nhũng con tàu chở hoa bên mé sông Cầu Chà Và cũng ngày một thưa thớt, nên mình mong cái clip nhỏ của mình có thể giữ lại 1 chút gì đó thật xưa, thật Sài Gòn.

Tet festival in Sai Gon 2019 that I had a lucky chance to capture all of these moments with my family.

#tet #lunarnewyear #tobeynguyen

About Tobey Nguyen

I am Tobey Nguyen, a student who make videos about my lifestyle; trying new food, travel to countries, etc. I usually use DJI Osmo Mobile 3 with my iPhone for filming and Viva video for editing.


0 Comments

Markdown is supported.